Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 1.3.2017.

1. Rekisterinpitäjä

Vaateparatiisi Oy (y-tunnus 2794247-9)

Tuomaantie 18 

65300 Vaasa


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Santtu Hyytinen

santtu.hyytinen@vaateparatiisi.fi


3. Rekisterin nimi

Vaateparatiisi Oy:n asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on suomen Vaateparatiisi Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Vaateparatiisi Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen. Tietoja ei luovuteta koskaan kolmansille osapuolille.


5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot ostohistoriasta


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan tilausten ja asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä.


7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Vaateparatiisi Oy:n ulkopuolelle.